Επωνυμία

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Ακρωνύμιο

ΚΑΠΕ

Ιστοσελίδα

Έδρα

Πικέρμι, Ελλάδα

Περιγραφή Εταίρου

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας είναι ο εθνικός φορέας για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (AΠE), την Ορθολογική Xρήση Ενέργειας (OXE) και την Εξοικονόμηση Ενέργειας (EΞE). Ο κύριος σκοπός του ΚΑΠΕ είναι ο εθνικός συντονισμός στους τομείς των ΑΠΕ της ΟΧΕ και της ΕΞΕ, η προώθηση των εφαρμογών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και η κάθε είδους υποστήριξη των δραστηριοτήτων στους παραπάνω τομείς, συνυπολογίζοντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της αλυσίδας παραγωγή / μεταφορά/ χρήση της ενέργειας. Το ΚΑΠΕ στελεχώνεται από μία ομάδα 130 και πλέον έμπειρων και εξειδικευμένων επιστημόνων.

Το Τμήμα Βιομάζας κατέχει σημαντική τεχνογνωσία σε θέματα εκτίμησης της διαθεσιμότητας της πρώτης ύλης και του ενεργειακού δυναμικού της βιομάζας, είτε αυτή προέρχεται από υπολειμματικές μορφές και υποπροϊόντα είτε από ενεργειακές καλλιέργειες. Επιπλέον έχει αποκτήσει εξαιρετική εμπειρία σε θέματα παραγωγής και διαχείρισης βιομάζας που προέρχεται από βιομηχανικές μη-τροφικές καλλιέργειες (βιομηχανική κάνναβη, κενάφ, ρετσινολαδιά, ατραχτυλίδα, κα.) τόσο για την παραγωγή ενέργειας όσο και άλλες βιομηχανικές χρήσεις, κατά το πρότυπο του βιοδιυλυστηρίου.

Το τμήμα Βιομάζας έχει συντονίσει μια σειρά ερευνητικών έργων για ενεργειακές καλλιέργειες με κυριότερα τα έργα: BIOKENAF (FP5, www.cres.gr/biokenaf, κύριο αντικείμενο ήταν το κενάφ, μια ινώδης καλλιέργεια πολλαπλών χρήσεων με παρόμοιες ιδιότητες με εκείνες της βιομηχανικής κάνναβης), 4FCROPS (FP7, www.cres.gr/4fcrops, κύριο αντικείμενο ήταν η δημιουργία ενός δικτύου για την έρευνα και προώθηση των μη τροφικών καλλιεργειών), Crops2Industry (FP7, www.crops2industry.eu, κύριο αντικείμενο ήταν η δημιουργία ενός δικτύου για την έρευνα και προώθηση των βιομηχανικών καλλιεργειών σε συνάρτηση με την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας), FIBRA (FP7, www.fibrafp7.net, κύριο αντικείμενο ήταν η δημιουργία ενός δικτύου για την έρευνα και προώθηση των ινωδών καλλιεργειών όπως η βιομηχανική κάνναβη, το λινάρι, το κενάφ κα.). Αυτή τη στιγμή συντονίζει τα παρακάτω έργα: MAGIC (H2020), “Marginal lands for growing industrial crops”, www.magic-h2020.eu, PANACEA (H2020) με τίτλο “penetration path of non-food agricultural crops into European agriculture”, www.panacea-h2020.eu , AgroChains (ΕΣΠΑ) με τίτλο “Εφοδιαστικές αλυσίδες πράσινων υπολειμμάτων για ενεργειακή αξιοποίηση”, www.agrochains.gr .

Το Τμήμα Βιομάζας έχει ήδη μία αποδεδειγμένη εμπειρία με την Κίνα μέσω δύο Ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων (FIBRA & OPTIMA) και ένα μεταξύ Ελλάδας & Κίνας (FIBRACOM).

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Ευθυμία Αλεξοπούλου

Email:ealex@aua.gr