Επωνυμία

Hunan Airbluer Environmental Protection Technology Co.,Ltd.

Ακρωνύμιο

AIRBLUER

Ιστοσελίδα

Έδρα

Τσανγκσά, Κίνα

Περιγραφή Εταίρου

Η Hunan Airbluer Environmental Protection Technology Co. Ltd. ιδρύθηκε το 2013 και εδρεύει στη ζώνη υψηλής τεχνολογίας της πόλης Τσανγκσά. Ασχολείται επαγγελματικά με την επεξεργασία βαρέων μετάλλων, με την απορρύπανση γεωργικών γαιών, την αποκατάσταση περιοχών εξόρυξης μεταλλευμάτων, την εκτίμηση κινδύνου επιβαρυμένων περιοχών και την αποκατάστασή τους και γενικότερα την Έρευνα και Ανάπτυξη. Παρέχει επίσης υπηρεσίες συμβούλων και υλοποιεί έργα που αφορούν στη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος, όπως π.χ. την πρόληψη, έλεγχο και αποκατάσταση της ρύπανσης υπόγειων υδάτων και την ορθολογική διαχείριση των επιφανειακών υδάτων.

Η εταιρία έχει 147 υπαλλήλους εκ των οποίων 45 είναι ερευνητές (26% του συνολικού αριθμού των εργαζομένων). Η Airbluer έχει ισχυρή τεχνική αναπτυξιακή ικανότητα και όλοι όσοι ασχολούνται με την έρευνα και την ανάπτυξη είναι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης, πτυχιούχοι ΑΕΙ ή και με ανώτερες σπουδές. Έχει υποβάλει 77 αιτήσεις για διπλώματα ευρεσιτεχνίας και έχουν γίνει αποδεκτές 56 έγκυρες ευρεσιτεχνίες. Η Airbluer έχει αποκτήσει 9 εγγραφές εγχώριων εμπορικών σημάτων και μία βρίσκεται στο στάδιο της αίτησης.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Zhixin Hu