Επωνυμία

Chimar Hellas SA

Ακρωνύμιο

CHIMAR

Ιστοσελίδα

Έδρα

Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Περιγραφή Εταίρου

H CHIMAR αποτελεί καινοτόμο επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε διεθνές επίπεδο στη βιομηχανική έρευνα, ανάπτυξη και εκμετάλλευση ανταγωνιστικής τεχνολογίας για την βιομηχανική παραγωγή συγκολλητικών ουσιών και χημικών προσθέτων τους. Τα προϊόντα αυτά εφαρμόζονται στη βιομηχανική παραγωγή σύνθετης ξυλείας (MDF, νοβοπάν, OSB, κοντραπλακέ, χαρτιά εμποτισμού κτλ), δηλ. προϊόντων που χρησιμοποιούνται στην επιπλοποιία και την οικοδομική αντικαθιστώντας το δαπανηρότερο και σπανιότερο φυσικό ξύλο. Η εταιρία δραστηριοποιείται επίσης στην προμήθεια εξοπλισμού και στην παροχή υπηρεσιών μηχανικού σε εργοστάσια παραγωγής συγκολλητικών ρητινών φορμαλδεΰδης και συνοδευτικών χημικών προϊόντων.

Η CHIMAR δραστηριοποιείται στο χώρο από το 1977. Η τεχνολογία της είναι κατοχυρωμένη διεθνώς μέσω οικογενειών πατεντών, εμπορικών σημάτων και εμπορικών μυστικών-τεχνογνωσίας. Μέσω της παραχώρησης δικαιωμάτων χρήσης (licensing) έχει χρησιμοποιηθεί σε πολυάριθμες βιομηχανικές μονάδες, σε 40 και πλέον χώρες του κόσμου μέχρι σήμερα.

Υπολογίζεται δε ότι περισσότερο από το 10% της παγκόσμιας παραγωγής σύνθετης ξυλείας παράγονται ετησίως με την τεχνογνωσία και τις υπηρεσίες της CHIMAR.

Η εταιρία δίνει έμφαση στην ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο προϊόντων και τεχνολογιών σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η CHIMAR διαθέτει πολυετή, αξιόλογη εμπειρία στη βιομηχανική έρευνα και ανάπτυξη (E&A) προϊόντων και τεχνολογιών για τις βιομηχανίες ρητινών και σύνθετης ξυλείας, σε συνεργασία με κορυφαία ερευνητικά ιδρύματα, εταιρίες και βιομηχανίες εντός και εκτός Ελλάδος, στα πλαίσια ερευνητικών έργων και δικτύων. Επίσης, μέχρι σήμερα έχει συμμετάσχει σε πάνω από 60 επιδοτούμενα ερευνητικά έργα και επιστημονικά δίκτυα (εθνικά και ευρωπαϊκά).

Η CHIMAR είναι πρωτοπόρος στην ανάπτυξη τεχνολογίας παραγωγής βιο-βασιζόμενων ρητινών με αντικατάσταση των πετροχημικών πρώτων υλών από ανανεώσιμες πρώτες ύλες, έχοντας μελετήσει μια μεγάλη ποικιλία υλικών προερχόμενων από λιγνοκυτταρινική βιομάζα. Οι αναπτυσσόμενες βιο-ρητίνες αξιολογούνται σε εργαστηριακή, πιλοτική και βιομηχανική κλίμακα, και προωθούνται προς βιομηχανική αξιοποίηση. Η εταιρία έχει επίσης σημαντική εμπειρία Ε&Α σε τεχνολογίες παραγωγής σύνθετων υλικών με αντικατάσταση της δασικής ξυλείας από καλλιεργούμενα είδη (π.χ. ίνες, τμήματα φυτών και υπολείμματα από γεωργικές καλλιέργειες, ενεργειακές καλλιέργειες, δενδρώδεις καλλιέργειες κ.ά.), καθώς και από υπολείμματα βιομάζας.

Η εστίαση της CHIMAR στις βιώσιμες βιομηχανικές τεχνολογίες σε συνδυασμό με την σημαντική εμπειρία της στην έρευνα και ανάπτυξη για ανανεώσιμες συγκολλητικές ρητίνες και σύνθετα υλικά από υπολείμματα γεωργικής καλλιέργειας, την καθιστούν βασικό παράγοντα για την επίτευξη των στόχων του παρόντος έργου.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Ηλέκτρα Παπαδοπούλου