Επωνυμία

Institute of Bast Fiber Crops

Ακρωνύμιο

IBFC

Ιστοσελίδα

Έδρα

Τσάνγκσα, Κίνα

Περιγραφή Εταίρου

Το Ινστιτούτο Κλωστικών Φυτών είναι το μοναδικό ινστιτούτο στην Κίνα, το οποίο εστιάζει την έρευνά του στα κλωστικά φυτά. Καλύπτει τους τομείς της βελτίωσης και της καλλιέργειας των κλωστικών φυτών και ασχολείται κυρίως με το ραμί, το λινάρι, την κάνναβη, το κέναφ, την γιούτα, κ.ά. Επίσης ασχολείται με την εκμηχάνιση της καλλιέργειας των κλωστικών φυτών και με τη βιο-επεξεργασία και την ποιότητα των παραγόμενων φυτικών ινών. Το IBFC έχει 290 ερευνητές, συμπεριλαμβανομένων 108 εργατών και 182 υπαλλήλων. Μεταξύ αυτών, υπάρχουν: ένας εθνικός εμπειρογνώμονας, δύο εμπειρογνώμονες με εξαιρετική συνεισφορά στο Υπουργείο Γεωργίας, δύο ακαδημαϊκοί από την Κινεζική Ακαδημία Γεωργικών Επιστημών (CAAS), ένας εμπειρογνώμονας ανάπτυξης και προώθησης και επτά διακεκριμένοι μελετητές της CAAS, δύο ομάδες καινοτομίας, 14 ειδικοί που τους έχει απονεμηθεί ειδική επιδότηση του Κρατικού Συμβουλίου, 45 υποψήφιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί και 34 ανώτεροι ερευνητές.

Από την ίδρυσή του το IBFC έχει αναλάβει 451 ερευνητικά προγράμματα, έχει κατοχυρώσει 14 διπλώματα ευρεσιτεχνίας και έχει 183 επιστημονικά επιτεύγματα στην έρευνα. Εξήντα εννέα επιτεύγματα έλαβαν διάφορα βραβεία, συμπεριλαμβανομένων 10 εθνικών βραβείων και 42 βραβείων σε περιφερειακό και υπουργικό επίπεδο. Το Ινστιτούτο ανέπτυξε τριάντα επτά νέες ποικιλίες κλωστικών φυτών, εξέδωσε 102 ερευνητικές μελέτες και δημοσίευσε περισσότερες από 1200 επιστημονικές εργασίες. Τα τελευταία 10 χρόνια, έχει χρηματοδοτηθεί με 120 εκατομμύρια RMB για ερευνητικούς σκοπούς. Επίσης, το IBFC έχει αποδεχθεί περισσότερα από 300 ανώτερα στελέχη και διάσημους μελετητές από την Κίνα και το εξωτερικό και  έχει εκπαιδεύσει περισσότερους από 7000 τεχνικούς. Το περιοδικό Plant Fiber Science, που εκδίδεται από το IBFC σε συνεργασία με το δίκτυο της κινεζικής βιομηχανίας φυτικών ινών, παρέχει πληροφορίες σε σχεδόν 1 εκατομμύριο αγρότες και εργοστάσια που ασχολούνται με την παραγωγή φυτικών ινών.

To IBFC ίδρυσε το Εθνικό Κέντρο  Έρευνας και Τεχνολογίας της Αγρο-βιομηχανίας για τις κλωστικές καλλιέργειες, το οποίο αποτελείται από 1 ερευνητικό κέντρο, 6 τμήματα και 20 πειραματικούς σταθμούς. Απασχολούνται 232 μέλη, συμπεριλαμβανομένων 27 ειδικών και 20 διευθυντών / υπευθύνων των πειραματικών σταθμών. Οι συνολικές δαπάνες του Κέντρου υπερέβησαν τα 100 εκατομμύρια Γιουάν σε 5 χρόνια. Το IBFC διαχειρίζεται το Εθνικό Κέντρο  Έρευνας και Τεχνολογίας της Αγρο-βιομηχανίας για τις κλωστικές καλλιέργειες και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προώθηση της τεχνολογικής καινοτομίας και της ανάπτυξης της βιομηχανίας.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Yuan Guo