Επωνυμία

Zhejiang Xiaoshan Institute of Cotton & Bast Fiber Crops

Ακρωνύμιο

XCBFCR

Ιστοσελίδα

Έδρα

Χάνγκζου, Κίνα

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Το Ινστιτούτο Βάμβακος και Κλωστικών Φυτών Zhejiang Xiaoshan ιδρύθηκε το Μάιο του 1963 και απασχολεί 42 ερευνητές και 13 διδάκτορες και μετά-διδακτορικούς ερευνητές. Η επιστημονική ομάδα του ασχολείται με τη βελτίωση, την καλλιέργεια και τις χρήσεις των κλωστικών φυτών επί 39 έτη και έχει αναλάβει 24 ερευνητικά έργα, από τα οποία τα 15 σε εθνικό επίπεδο. Το 1987, η νέα ποικιλία Κενάφ “Zhejiang Xiaoma 1” κέρδισε το βραβείο Επιστήμης και Τεχνολογίας Zhejiang. Το 1998, η μελέτη «Έρευνα και εφαρμογές τεχνικών καλλιέργειας του υψηλής παραγωγικότητας, άριστης ποιότητας και υψηλής αποδοτικότητας Zhejiang Kenaf» κέρδισε το Βραβείο Επιστήμης και Τεχνολογίας Zhejiang. Το Ινστιτούτο συντόνισε την ολοκλήρωση πέντε επιτευγμάτων σε επίπεδο επαρχίας και συγκεκριμένα τη δημιουργία: της νέας ποικιλίας Γιούτας “MY-118”, των ποικιλιών Κενάφ “ZHKX-01A” και “Hangyou No 1″με κυτοπλασματική αρσενική στειρότητα και των νέων ποικιλιών Κενάφ “ZHKX-01” και “ZH-01”. Τα επιτεύγματα αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως τόσο εντός όσο και εκτός της επαρχίας και έχουν επιτύχει σημαντικά κοινωνικά και οικονομικά οφέλη. Τα τελευταία 10 χρόνια, η ερευνητική ομάδα έχει συλλέξει και αναπτύξει 218 ποικιλίες Κενάφ, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του έργου FORTE. To XCBFCR διαθέτει 1.285 όργανα και εξοπλισμό όπως: μικροσκόπιο φθορισμού (BX51T-32P01 + BX2-FL + DP72, OLYMPUS), Gene pulser Xcell (TM), Bio-Rad and coagulation Gel Imaging System (Gel Logic 200), φυγοκεντρωτή υψηλής ταχύτητας (5804R, Eppendorf), τρία PCR (ABI2720 και S1000), υβριδικός φούρνος (UVPHB1000), καταψύκτη εξαιρετικά χαμηλής θερμοκρασίας (MDF-U32V, SANYO), φωτοτόμετρο Split Light (Gene Quant 100, GE), μικροτόμος παραφίνης (RM2235, Leica), μετρητή χλωροφύλλης Konica (SPAD-502), WinRHIZO, λέιζερ φορητό μετρητή φυλλικής επιφάνειας (CI-203), φορητό όργανο φθορισμού χλωροφύλλης (PAM-2500) κλπ.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Xia An