Στόχος

Στόχοι του προγράμματος FORTE είναι η φυτοεξυγίανση περιοχών ρυπασμένων με βαριά μέταλλα και μεταλλοειδή στην Ελλάδα και στην Κίνα και η παραγωγή βιομάζας χρήσιμης για την παρασκευή βιοπροϊόντων. Το πρόγραμμα θα παρέχει οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη στις τοπικές κοινότητες και αναμένεται να τονώσει την ανάπτυξη και την ευημερία των ρυπασμένων περιοχών και στις δύο χώρες.

null

Λινάρι

null

Βιομηχανική Κάνναβη

null

Κενάφ

Πειραματικοί αγροί

Οι περιοχές, στις οποίες θα εγκατασταθούν οι πειραματικοί αγροί του FORTE είναι:

Στην Ελλάδα:

  • στο Δήμο Λαυρεωτικής, Αττική. Είναι μια περιοχή επιβαρυμένη με βαριά μέταλλα και μεταλλοειδή λόγω της μεταλλουργικής και μεταλλευτικής δραστηριότητας που αναπτύχθηκε από την αρχαιότητα (3000 Π.Χ. – 200 Μ.Χ.), μέχρι τη σύγχρονη εποχή (1864-1982 Μ.Χ.).
  • στο Δήμο Αλιάρτου, Βοιωτία. Είναι μια καθαρά γεωργική περιοχή χωρίς ρύπανση και σε αυτήν θα εγκατασταθούν οι συγκριτικές καλλιέργειες των υπό μελέτη φυτικών ειδών.

Στην Κίνα:

  • στην επαρχία Hunan, η οποία είναι κατεξοχήν αγροτική περιοχή και αποτελεί τη μεγαλύτερη παραγωγό ρυζιού της χώρας. Σε πολλά από τα γεωργικά εδάφη της επαρχίας οι συγκεντρώσεις καδμίου και αρσενικού έχουν υπερβεί τα όρια επικινδυνότητας. Κύριες αιτίες είναι: α) η βιομηχανία και η εξορυκτική δραστηριότητα, τα απόβλητα των οποίων πέφτουν στον ποταμό Xiangjiang. Το νερό του ποταμού χρησιμοποιείται για την άρδευση των καλλιεργειών της περιοχής, β) η χρήση αγροχημικών (λιπάσματα και φυτοφάρμακα).

Κλωστικά φυτά του FORTE

Τα κλωστικά φυτικά είδη που θα χρησιμοποιηθούν είναι ταχείας ανάπτυξης και υψηλής απόδοσης σε βιομάζα και είναι τα ακόλουθα:

• Βιομηχανική κάνναβη (Cannabis sativa L., Οικ. Cannabaceae, Industrial hemp, 工业大麻)
• Λινάρι (Linum usitatissimatum L., Οικ. Linaceae, Flax, 亚麻)
• Κενάφ (Hibiscus cannabinus L., Οικ. Malvaceae, Kenaf, 红麻)