Το πρόγραμμα FORTE στην ηλεκτρονική εφημερίδα Ecopress.gr

Η Δρ. Ελένη Γ. Παπάζογλου, Επιστημονική Υπεύθυνη του προγράμματος, έδωσε συνέντευξη στη δημοσιογράφο κα Ντίνα Καράντζιου σχετικά με τη συγκεκριμένη Ελληνο-Κινεζική συνεργασία. Παρουσιάστηκαν πληροφορίες τόσο για το πρόγραμμα όσο και για τη σημαντικότητα της φυτοεξυγίανσης ρυπασμένων περιοχών με την καλλιέργεια μη βρώσιμων βιομηχανικών φυτών. Η τεχνολογία αυτή μπορεί να προσφέρει οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη…