Επωνυμία

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ακρωνύμιο

ΓΠΑ

Ιστοσελίδα

Έδρα

Αθήνα, Ελλάδα

Περιγραφή Εταίρου

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ιδρύθηκε το 1920 και παρέχει υψηλού επιπέδου Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό έργο σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στους τομείς των Γεωπονικών Επιστημών. Όραμα του Ιδρύματος αποτελεί η δυναμική τοποθέτησή του στο διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον και η ανταπόκρισή του στις παραγωγικές και αναπτυξιακές ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Βρίσκεται σε συνεχή επαφή με την κοινωνία, αντιλαμβάνεται τις ανάγκες της και παρέχει θέσεις και προτάσεις για την επίλυση προβλημάτων που αφορούν στον αγροτοδιατροφικό τομέα.
Το Πανεπιστήμιο έχει 44 πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια μοιρασμένα στις ακόλουθες σχολές: Επιστημών των Φυτών, Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής, Επιστημών των Ζώων, Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Εφαρμοσμένης Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής. Το ΓΠΑ έχει 185 μέλη ακαδημαϊκό προσωπικό, 300 μέλη διοικητικού/ οικονομικού / άλλου προσωπικού, 7045 προπτυχιακούς φοιτητές, 497 φοιτητές Μεταπτυχιακών προγραμμάτων και 354 υποψήφιους διδάκτορες.
Τα τελευταία πέντε χρόνια, το επιστημονικό προσωπικό του ΓΠΑ, δημοσίευσε 1810 επιστημονικά άρθρα σε διεθνή περιοδικά με κριτές και έλαβε 23 διπλώματα ευρεσιτεχνίας.
Το ΓΠΑ έχει πολυετή εμπειρία σε συντονισμούς και συμμετοχές σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών έχει συμμετάσχει, ως συντονιστής ή εταίρος, σε περισσότερα από 380 χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα, με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 50 εκατομμυρίων ευρώ. Τα προγράμματα αυτά χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και από άλλους δημόσιους φορείς και ιδιωτικές εταιρείες.
Το Πανεπιστήμιο συνεισφέρει σε ένα ευρύ φάσμα δράσεων που επηρεάζουν σημαντικά την καθημερινή ζωή των Ελλήνων και Ευρωπαίων πολιτών, όπως: Η ποιοτική και ποσοτική βελτίωση της φυτικής παραγωγής, η παραγωγή, διαχείριση και διατήρηση των παραγωγικών ζώων και των κατάλληλων για μαζική παραγωγή υδρόβιων οργανισμών, η αξιοποίηση φυσικών πόρων, η γεωργική μηχανική, η δασολογία και η διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος, η ποιότητα τροφίμων και η διατροφή του ανθρώπου, η βιοτεχνολογία, η αγροτική οικονομία και ανάπτυξη, η διοίκηση γεωργικών επιχειρήσεων και συστημάτων εφοδιασμού, κλπ.
Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου για την ευφυή αειφόρο διαχείριση της αστικής παράκτιας ζώνης (EU ‐ CONEXUS), που είναι ένα διεθνές ευρωπαϊκό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας που αποτελείται από 6 Πανεπιστήμια 6 διαφορετικών χωρών της Ευρώπης, τα οποία συνεργάζονται για την ανάπτυξη νέων προγραμμάτων σπουδών και την αναδιοργάνωση των υπαρχόντων.

Υπεύθυνος επικοινωνίας

Ελένη Γ. Παπάζογλου

Συντονίστρια
Email: elpapazo@aua.gr