• Πακέτο Εργασίας 1. Επιλογή πειραματικού αγρού και χαρακτηρισμός περιοχής, επιλογή ποικιλιών με δοκιμές ανθεκτικότητας

  • Βοτανική έρευνα στη χερσόνησο της Λαυρεωτικής για τον εντοπισμό πιθανών ενδημικών και / ή σπάνιων φυτικών ειδών και την εξασφάλιση ότι η εγκατάσταση των πειραματικών αγρών του έργου δεν θα επηρεάσουν την ενδιαφέρουσα φυτική βιοποικιλότητα της περιοχής και δεν θα επιβαρύνουν την παρουσία κάποιου σπάνιου ή/και ενδημικού φυτού
  • Περιγραφή και χαρακτηρισμός της περιοχής του έργου
  • Επιλογή ποικιλιών με δοκιμές ανθεκτικότητας (θα πραγματοποιηθούν στην Κίνα). Αξιολόγηση δέκα βελτιωμένων ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης, λιναριού και κενάφ ως προς την αντοχή τους σε βαρέα μέταλλα και μεταλλοειδή και την ικανότητά τους να προσλαμβάνουν και να μεταφέρουν τους ρύπους στη υπέργεια βιομάζα τους.
 • Πακέτο Εργασίας 2. Αειφόρες στρατηγικές καλλιέργειας για βέλτιστη φυτοεξυγίανση

  • Πειραματική καλλιέργεια των υπό μελέτη φυτικών ειδών στη Λαυρεωτική (ρυπασμένη περιοχή) και στον Αλίαρτο (περιοχή χωρίς ρύπανση). Αξιολόγηση -σε συνθήκες αγρού- των βελτιωμένων ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης, λιναριού και κενάφ, οι οποίες επιλέχθηκαν στο Πακέτο Εργασίας 1, και οι οποίες επέδειξαν τη μεγαλύτερη αντοχή σε βαρέα μέταλλα και μεταλλοειδή. Θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες εργασίες: εκτίμηση της προσαρμοστικότητας των φυτικών ειδών και του κόστους καλλιέργειας και εργατικών, αξιολόγηση των οικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μέτρηση των αποδόσεων των καλλιεργειών σε πραγματικές συνθήκες αγρού, εντοπισμός πιθανών προβλημάτων κατά την καλλιέργειά τους και αναζήτηση λύσεων.
  • Αξιολόγηση της επίδρασης μυκόρριζας τόσο στην ανάπτυξη των φυτών όσο και στην ικανότητά τους να προσλαμβάνουν ρύπους και να τους μεταφέρουν στην υπέργεια βιομάζα τους
  • Κατά την καλλιέργεια βιομηχανικής κάνναβης, λιναριού και κενάφ και στις δύο περιοχές του έργου, πραγματοποίηση μορφομετρικών και φυσιολογικών μετρήσεων και αποδόσεων σε βιομάζα. Μετά τη συγκομιδή θα γίνει ποιοτικός προσδιορισμός της βιομάζας και μέτρηση των συγκεντρώσεων βαρέων μετάλλων και μεταλλοειδών στους φυτικούς ιστούς
  • Δημιουργία οδηγού βέλτιστων γεωργικών πρακτικών για τη φυτοεξυγίανση ρυπασμένων περιοχών με την καλλιέργεια βιομηχανικής κάνναβης, λιναριού και κενάφ.
 • Πακέτο Εργασίας 3. Χρήση λιγνοκυτταρινικών υλικών σε εφαρμογές προστιθέμενης αξίας

  • Αξιοποίηση της παραγόμενης βιομάζας για την κατασκευή μοριοσανίδων και μονωτικών πάνελ. Οι παραγόμενες μοριοσανίδες θα αξιολογηθούν με βάση τα τρέχοντα ευρωπαϊκά πρότυπα (EN319, EN310, EN317, EN322 και EN120) και θα συγκριθούν με αντίστοιχες που έχουν παρασκευαστεί από μη ρυπασμένη βιομάζα, καθώς και με τυπικές μοριοσανίδες από ξύλο.
  • Η ρητίνη που θα χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή μονωτικών πάνελ θα είναι φυτικής προέλευσης και παράγεται από την εταιρεία CHIMAR. Με τον τρόπο αυτό θα αναπτυχθεί μια καινοτόμος διαδικασία παραγωγής βιο-σύνθετων πάνελ μόνωσης.
 • Πακέτο Εργασίας 4. Εκτίμηση βιωσιμότητας

  Ολοκληρωμένη αξιολόγηση της βιωσιμότητας του έργου, η οποία καλύπτει τους τρεις βασικούς πυλώνες βιωσιμότητας:

  • Περιβαλλοντική βιωσιμότητα (LCA)
  • Οικονομική βιωσιμότητα και αποτελεσματικότητα (e-LCA)
  • Κοινωνική βιωσιμότητα (s-LCA).