Εναρκτήρια συνάντηση του FORTE στην Ελλάδα, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η εναρκτήρια συνάντηση του FORTE στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε στις 25 Νοεμβρίου 2019 στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Συμμετείχαν όλοι οι Έλληνες εταίροι επιβεβαιώνοντας την αποφασιστικότητά τους να υποστηρίξουν την υλοποίηση όλων των δράσεων του έργου. Επιπλέον συμμετείχε η Κινέζα συντονίστρια Δρ. Yuan Guo από το Ινστιτούτο Κλωστικών Φυτών και ο κ. Minji Zanhg, εκπρόσωπος της εταιρείας…