ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το τριετές πρόγραμμα FORTE υπάγεται στη Δράση “Διμερής και πολυμερής Ε&Τ συνεργασία Ελλάδας – Κίνας» και χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020.

Στόχοι του προγράμματος FORTE είναι η φυτοεξυγίανση περιοχών ρυπασμένων με βαριά μέταλλα και μεταλλοειδή στην Ελλάδα και στην Κίνα και η παραγωγή βιομάζας χρήσιμης για την παρασκευή βιοπροϊόντων. Το πρόγραμμα θα παρέχει οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη στις τοπικές κοινότητες και αναμένεται να τονώσει την ανάπτυξη και την ευημερία των ρυπασμένων περιοχών και στις δύο χώρες.

null

Λινάρι

null

Βιομηχανική Κάνναβη

null

Κενάφ

Αντικείμενο 1

Φυτοεξυγίανση περιοχών ρυπασμένων λόγω μεταλλευτικής και μεταλλουργικής δραστηριότητας, καθώς και ρυπασμένων αγροτικών γαιών και συμβολή της αξιοποίησής τους στην οικονομική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

Αντικείμενο 2

Καλλιέργεια κλωστικών φυτών σε ρυπασμένα εδάφη και συμβολή της στην αγροτική ανάπτυξη

Αντικείμενο 3

Ενίσχυση της βιομηχανικής έρευνας στον τομέα των βιο-σύνθετων προϊόντων

Αντικείμενο 4

Δημιουργία γνώσης, η οποία θα χρησιμοποιηθεί από αγρότες, επιχειρήσεις και κάθε εμπλεκόμενο φορέα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΣΤΟΧΟΙ

Φυτοεξυγίανση περιοχών ρυπασμένων λόγω μεταλλευτικής και μεταλλουργικής δραστηριότητας, καθώς και ρυπασμένων αγροτικών γαιών και συμβολή της αξιοποίησής τους στην οικονομική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών

Καλλιέργεια κλωστικών φυτών σε ρυπασμένα εδάφη και συμβολή της στην αγροτική ανάπτυξη
Ενίσχυση της βιομηχανικής έρευνας στον τομέα των βιο-σύνθετων προϊόντων
Δημιουργία γνώσης, η οποία θα χρησιμοποιηθεί από αγρότες, επιχειρήσεις και κάθε εμπλεκόμενο φορέα

ΝΕΑ